_ Valik Angaaris kasutusel olevaid k2ske _

 

LE VEL K2 SK SELE TUS LEV EL K2 SK SEL ETUS

new

.quit lahkumine user .outphr ruumist v2ljumisel teistele koos kasutaja nimega n2htava texti sisestamine - N: "Est l2heb ja kirub"
new .look ylevaade jutukas olijatest,ilma t2iendava infita user .public ruumi juurdep22su muutmine yldkasutatavax
new .mode command/speech mode user .private ruumi juurdep22su muutmine privaatsex
new .say vajalik r22kimiseks command mode-s user .letmain privaatsesse ruumi juurdep22su palumine kujul - .letmein ruum
new .promt hoiatused on/off user .invite privaatsesse ruumi juurdep22su lubamine kujul - .invite user
new .who ylevaade jutyukas olijatest, t2iendava infiga user .top topicu muutmine
new .help abi user .news jutuka uudised
new .read loe tahvlilt s6numeid user .write s6numi j2tmine tahvlile
new .status kasutaja andmed user .search s6numi otsing k6ikide s6numite hulgast jutukas -  kujul .search s6na
new .version jutuka proge versioon :) user .review n2itab 15 viimati avalikult r22gitud rida
new .rmail maili lugemine user .home ebavajalik :)
new .rmst tubade ylevaade user .smail jutuka sisese kirja saatmine .smail user text
new .rmsn tubade ylevaade user .dmail saadud kirjade kustutamine
new .charecho sisestatava texti kordamine on/off user .from n2itab kellelt on kirjad tulnud ilma kirja sisuta
new .accreq kasutajaks registreerimine user .entpro enesekirjelduse sisestamine
new .cls puhastab ekraanilt viimased 50 rida user .examine kasutaja andmete vaatamine .examine user
new .colour v2rvid on/off user .passwd passwordi muutmine

new

.suicide enesetapp - kasutaja kustutamine user .wake kasutaja 2ratamine

user

.shout karjumine - kajab yle tubade user .map jutuka tubade kaart
user .tell privaatne r22kimine  - .tell kasutaja user .revclr viimase 15 rea kustutamine
user .emote tunnete v2ljendamine - n2htav kujul N: "est imestab" user .allclo kloonide nimekiri
user .semote samane eelmisega, aga k6lab k6ikides ruumides user .afk eemal - annab m2rku et kasutaja on arvutist eemal v6i h6ivatud
user .pemote samane eelmistega privaatselt - .pemote user text user .ignshout karjumise ignoreerimine
user .echo ilma kasutaja nimeta texti kuvamine user .igntell privaatse k6ne ignoreerimine
user .go ruumi vahetus - .go ruuminimi user .revtell n2itab 15 viimati räägitud privaatk6ne lauset
user .ignall teiste ignoreerimine user .think kaval m6te:)
user .desc enda kirjelduse sisestamine user .sing laulujoru

user

.inphr ruumi sisenemisel teistele koos kasutaja nimega n2htava texti sisestamine - N: "Est tuleb ja 6petab" user .top20 kasutajate top 20
user .set soo,vanuse,telefoni numbri avalikustamine - .set option value  Options: /.set GENDER M/F/ /.set AGE vanus/.set PHONE number/ /.set BTELLS/  - btells sätib h22le ON/OFF user .pthink privaatne kaval m6te

user

.sms saadab sms-e -.sms number text user .socials 2rge neid vaadake :)

 

__ K E S K T E E __

ANGAAR©2000